มานพ ธรรมสิริอนันต์ ชิปสัญชาติไทย สื่อไกลทั่วโลก

Manop-SICT-Forbes-Thailand

มานพ ธรรมสิริอนันต์ ชิปสัญชาติไทย สื่อไกลทั่วโลก

เจาะลึกเส้นทางชีวิต การดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี RFID ของคนไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับสากล กับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษ คุณมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT

ความตั้งใจของเขาที่ค้นพบตัวเองตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งจบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาออกแบบไมโครชิป สู่การทำงานกับบริษัทชั้นนำใน Silicon Valley สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงกลับมาประเทศไทยเพื่อสร้างความฝันให้เป็นที่ประจักษ์ เกิดเป็น ซิลิคอน คราฟท์ฯ บริษัทของคนไทยที่ผลิตไมโครชิปจำหน่ายไปทั่วโลก

SICT ดำเนินธุรกิจออกแบบและจำหน่ายวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือ ไมโครชิป RFID (Radio Frequency Identification) จัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม และส่งมอบไปยังทั่วโลก โดยมีสินค้า 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ไมโครชิปสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ (Immobilizer), ไมโครชิปสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Identification), ไมโครชิปสำหรับระบบเข้าออกสถานที่ (Access Control) ระบบการอ่านข้อมูล (Interrogator) และกลุ่มสุดท้ายคือ สินค้าและบริการอื่นๆ โดยมีการนำเทคโนโลยี NFC ประยุกต์กับหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การแพทย์ (Healthcare) เป็นต้น

ปัจจุบันได้มีการมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าในกลุ่มคลื่นความถี่สูงแบบไร้สายในระยะประชิด (NFC) มากขึ้น โดยได้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเครื่องตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า กายภาพ และเคมี (Sensor) และกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าในการป้องกันการปลอมแปลง (Brand Protection and Anti-Tampering) เป็นต้น

“พอมี Core Technology สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายตัว ปศุสัตว์ กุญแจรถ กุญแจบ้าน แปลว่าเทคโนโลยีที่บริษัทลงทุน 1 ตัว ออกดอกออกผลอีกเยอะ” คุณมานพกล่าว

โดยเป้าหมายของ SICT คือการไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Core Technology ของบริษัทฯ ให้ตามเทรนด์ของโลกเพื่อรองรับพร้อมตอบโจทย์การใช้งานของผู้คน และการก้าวสู่การเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดไมโครชิปในระดับโลก

ขอขอบคุณ Forbes Thailand ในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถอ่านบทความฉบับเต็มตามไฟล์แนบ

Share this post