บล็อก

IGNITE Thailand

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ สร้างคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

17 มิถุนายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล คุณอภิเนตร อูนากูล กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง และคุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกชิปความปลอดภัยข้อมูล บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ "เตรียมทัพกำลังคน สร้างอนาคตใหม่” (IGNITE Thailand : Future Workforce for Future Industry) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้มาเป็นประธาน และมีผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน     การแถลงครั้งนี้เป็นการนำเสนอแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการลงทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ด้วยแรงงานที่มีทักษะสูง...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์จัดงานรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 2567

  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซิลิคอน คราฟท์ได้จัดงานรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน เราขอใช้โอกาสนี้อวยพรให้คุณและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ เดินทางปลอดภัยและสนุกเต็มที่ตลอดเทศกาลปีใหม่ไทย  

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 โดย NRCT

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Microelectronic Design Symposium and Workshop) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในงาน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัทเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “Accelerating Chip Design Talent Grooming” ซึ่งกล่าวถึงแนวทางของบริษัทในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านต่างๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การให้ทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการออกแบบแผงวงจรรวม...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ต้อนรับคณะดูงานจาก สกสว.

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะได้เข้าดูงานที่บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ทางบริษัทนำโดยดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้บรรยายภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และสาธิตผลิตภัณฑ์ไมโครชิป RFID และ NFC ของบริษัท อาทิ ไมโครชิปเซนเซอร์แบบไร้สาย (NFC-integrated sensor microchip) สำหรับตรวจวัดสารชีวภาพและสารเคมี ไมโครชิปอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชันตรวจสอบของจริงปลอม (NFC for authentication) นามบัตรอัจฉริยะ (NFC name card) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมเวทีเสวนาในงาน Semiconductor and Advance Electronics ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกชิปความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advance Electronics : กุญแจดอกที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งในด้าน IC Design ของประเทศ” ในกิจกรรม Campus Tour - โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน "Semiconductor and Advance Electronics" ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์ การผลิตกำลังคนด้าน "Semiconductor and Advanced Electronics" ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

  เมื่อ 29 มกราคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour - โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 3 การยกระดับในด้าน Wafer/Chip...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ต้อนรับคณะดูงานจากจุฬาฯ

  เมื่อ 17 มกราคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะดูงานของอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เบื้องต้น อาทิ ขั้นตอนการทำไมโครชิป ความเป็นมาของไมโครชิปที่ใช้เทคโนโลยี RFID รวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพการออกแบบวงจรรวม นอกจากนี้ซิลิคอน คราฟท์ยังจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ RFID และ NFC ของทางบริษัท เช่น ไมโครชิปเซนเซอร์แบบไร้สาย (NFC-integrated sensor microchip) สำหรับตรวจวัดสารชีวภาพและสารเคมี ไมโครชิปอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชันตรวจสอบของจริงปลอม (NFC for authentication) นามบัตรอัจฉริยะ (NFC name card) ที่เพียงแตะกับสมาร์ตโฟนครั้งเดียวก็ส่งข้อมูลให้ผู้ติดต่อได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครชิป...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ออกบูท Job Fair 2566 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  เมื่อ 11 มกราคม 2567 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ได้ออกบูทในโครงการสถานประกอบการพบนักศึกษา 2566 (Job Fair) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาได้พบตลาดแรงงานและสมัครงานตามความสนใจ งานนี้ทางซิลิคอน คราฟท์ยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อันเป็นอุตสาหกรรมสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการเทคโนโลยีก้าวต่อไป ทางบริษัทขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังมา ณ ที่นี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Design with FPGA Camp CU ครั้งที่ 7

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "The 7th Digital Design with FPGA Camp @CU 2023" หรือ DD camp ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) อันเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) โดยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาไฟฟ้า...

Read more...