ซิลิคอน คราฟท์ร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ สร้างคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

IGNITE Thailand

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ สร้างคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

17 มิถุนายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล คุณอภิเนตร อูนากูล กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง และคุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกชิปความปลอดภัยข้อมูล บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอนาคตใหม่” (IGNITE Thailand : Future Workforce for Future Industry) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้มาเป็นประธาน และมีผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

 

 

การแถลงครั้งนี้เป็นการนำเสนอแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการลงทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ด้วยแรงงานที่มีทักษะสูง (High-Skilled Workforce) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Semiconductor and Advanced Electronics) ที่บริษัทมีส่วนร่วมผลักดันและให้การสนับสนุน โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ จัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ เซมิคอนดักเตอร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 15 มหาวิทยาลัย และตั้งเป้าจะผลิตบุคคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์ 80,000 คนใน 5 ปี ทั้งนี้เพื่อยกระดับประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

 

Share this post