ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 โดย NRCT

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 โดย NRCT

 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Microelectronic Design Symposium and Workshop) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภายในงาน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัทเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “Accelerating Chip Design Talent Grooming” ซึ่งกล่าวถึงแนวทางของบริษัทในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านต่างๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การให้ทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการออกแบบแผงวงจรรวม (IC design) รวมทั้งการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ดร. อมร จิรเสรีอมรกุล วิศวกรชำนาญการด้านการวิจัยและพัฒนาของซิลิคอน คราฟท์ยังขึ้นบรรยายในหัวข้อ Semiconductor R&D: a Tiger Leap to Escape the Middle-Income Trap เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในไทย โดยชี้ให้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นหนึ่งในหนทางในการพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

 

ทางบริษัทขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มอบโอกาสและเวทีในการจุดประเด็นการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้ของไทยก้าวไปสู่ระดับโลก

Share this post