ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2023

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2023

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการลงทุน มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และเข้าถึงได้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายด้านความยั่งยืนและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence เพิ่มเติมอีก 2 รางวัลเป็นปีแรก ได้แก่ รางวัล “Best Company Performance Awards 2023” และ รางวัล “Best Innovative Company Awards 2023” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

 

 

Share this post