ร่วมงานกับเรา

ทำไมต้องเรา

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SIC”) เป็นบริษัทพัฒนาและออกแบบนวัตกรรม RFID เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือ การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น และมุ่งเป็นสากลในระดับโลก พวกเรากำลังมองหา คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียนรู้ และโตไปพร้อมกับเรา หากคุณรู้ตัวว่า ตัวเองมีความสามารถพร้อมสมัครงานเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทุกเมื่อ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

ติดต่อสมัครงานได้ที่ : SIC-HR@sic.co.th

วัฒนธรรมองค์กร

เพราะเราเชื่อว่า “พนักงาน” คือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานของเราทำงานอย่างมีความสุข พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุดสู่สังคม

o Performance Bonus
o Social Security Fund
o Group Life Insurance
o Medical Insurance
o Provident Fund
o Annual Leave

ตำแหน่งงาน

หากคุณพิจารณาตัวเองว่าเป็นคนมีความเจริญ, มีนิสัยรับผิดชอบ, มีวินัยในตนเอง, และมีความกระตือรือร้น

ติดต่อสมัครงานตำแหน่งที่คุณสนใจหรือส่งเรซูเม่ของคุณที่อีเมล์: SIC-HR@sic.co.th

What You’ll Do

 • System Software Development: Design and implement efficient, scalable, and reliable system software that effectively bridges hardware and software.
 • Compiler, Debugger, and Simulator Optimization: Develop and optimize tools to support new hardware architectures and improve development workflows.
 • Image Processing: Implement algorithms and techniques to advance image analysis and manipulation capabilities.
 • Hardware Collaboration: Work closely with hardware engineers to understand device architectures and develop software to maximize hardware capabilities.
 • Code Quality: Maintain high standards of code quality, utilizing Assembly, C, C++, or others to write clean, efficient, and maintainable code.
 • Debugging and Troubleshooting: Address complex integration issues, employing innovative solutions to enhance system performance and reliability.
 • Digital Circuit Design Support: Contribute to the design and development of digital circuits, offering code simulation plug-in and software insights to guide hardware decisions.
 • Continuous Learning: Keep updated on new technologies and trends in computer architecture, digital circuits, and software development to improve product performance.
 • Supportive Tool Development: Provide steadfast support in the creation and refinement of helper software/tools, underpinning the project’s success.
 • Mentorship: Share expertise and knowledge with other engineers, fostering a culture of learning and growth within the team.

Who You Are

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Engineering, Electrical Engineering, or related fields.
 • At least 3 years of experience in system software development with a focus on low-level programming and system architecture.
 • Technical Expertise: Profound knowledge of computer architecture, digital circuits, and image processing, coupled with expertise in Assembly, C, C++, and hardware description languages (HDLs) such as Verilog or VHDL.
 • Development Tools: Demonstrated experience in developing compilers, debuggers, and simulators.
 • Analytical Skills: Strong analytical and problem-solving abilities to tackle complex technical challenges.
 • Communication: Proficient communication abilities, enabling successful engagement and teamwork across diverse functional groups.
 • Version Control: Familiarity with version control systems like Git.
 • Additional Desirable Skills (Advantageous):
 • Proficiency in working with various operating systems, including Windows, Linux, and others.
 • Knowledge of operating system internals and device drivers.
 • Experience in real-time systems and embedded software development.
 • Proficiency in understanding software security principles and familiarity with common security vulnerabilities and exploits.
 • Proficiency in Python programming language.
 • Experience with Neural Networks such as Convolution Neural Network (CNN).

What You’ll Do

 • Design concepts and test systems (hardware/software/firmware) to support IC Testing/Evaluation/Qualification in product development phase.
 • Responsible for interacting directly with designers, chip architect, reliability engineer to ensure the product meet specification.
 • Be Capable to design implementable testing concept for IC evaluation such as hardware, circuit concept, testing flow, firmware requirement, and control software requirement
 • Be Familiar in defining Test plan, Strategy to ensure product meet specification
 • Electronic Hardware Design Experience
 • Experience in design and develop facilities, hardware for testing complex mixed-signal IC such as hardware, PCB, part selection(is a plus)
 • Experience in using measurement instrument such as oscilloscope, VNA, function generator, Spectrum analyzer
 • Capable on the automatic measurement control system and link to database for post processing (is a plus)

Who You Are

 • Bachelor or higher degree in an Electronic System design, Embedded system design engineer or Related field.
 • Good Knowledge in fundamental of electronic circuitry, Hardware problem solving, signal integrity, noise reduction technique.
 • New graduates are welcomed.
 • Ability to perform circuit design, simulation, and experiment.
 • Ability to design necessary digital logic circuit
 • Firmware Programming and software Programming Experience
 • Experience in Firmware Development on Microcontroller
 • Understand and Experience in Software Programming such as VB, VC#
 • Ability to design analog circuit such as low-noise amplifier, filter is a plus
 • Low level C: Bit operation, pointer concept, type of variable is a plus
 • Experience in data communication, protocol stack is a plus

What You’ll Do

 • Lead, initiate, plan, develop and conduct technically complex research projects
 • Explore, design, develop and validate innovative analog, mixed-signal and RF circuits and systems to achieve the state-of-the art performance
 • Initiate, conduct and participate in the development of international patents
 • Identify and conduct research funding activities
 • Participate in strategic research planning, technology, and research road mappings.
 • Participate in technical reviews, including specification requirement review, architecture design review, and critical design review
 • Networking and collaborating with external academia and researchers


Who You Are

 • Master’s or Ph.D. degree in electrical/electronic engineering or a relevant science or engineering disciplines.
 • 5+ years of hands-on experience in analog, mixed-signal and RF IC design and silicon prototyping
 • Great track record of executing research projects to successful completion
 • Strong research capabilities and disciplines
 • Passionate about finding innovative solutions to complex problems
 • Good interpersonal and communications skills, and team player
 • Great command of English language

What You’ll Do

 • Design analog/mixed-signal building blocks (OpAmp, Bias circuit) and sub-system (Oscillator, EEPROM) of ICs especially in CMOS processes.
 • Perform circuit and system design, simulation, and layout verification.
 • Create technical document, for instance, design summary, design review presentation, and technology study conclusion.
 • Create characterization plans of the responsible block or sub-system.
 • Perform silicon validation on ASIC tester or in lab.
 • Interact directly with other designers/chip architect to ensure the compatibility of his/her work with the overall system.
 • Review of designs done by peers.
 • Other assignments on technology study in topics related to electronic circuit and system and information technology.

Who You Are

 • Educational Qualifications: Bachelors or Master’s degree in Analog, Mixed signal IC Design/ VLSI
 • 3 years of experience in Analog IC design in the area of RFID, sensor interface, wireless/wireline communication, power management, RFIC, or equivalent.
 • Knowledge of CMOS analog circuit design concepts, circuit & system modelling, and IC development process.
 • Knowledge of signal processing, understanding of devices and process technology.
 • Capability to justify the specifications of the block and the required time/resource for design.
 • Capability on analog block design, layout floorplan, and characterization.
 • Capability to design and analysis within Time / Resource constrain.
 • Proficiency in the use of EDA tools for schematic capture, circuit simulation (SPICE) and layout design and verification.
 • Innovative mindset to develop efficient and smart solutions.
 • Excellent & Presentable command of English language or TOEIC score 500.
 • Knowledge of digital IC design, IC testing/calibration, and manufacturing process.
 • Knowledge of the related product application, measurement technique, and project management.

What You’ll Do

 

 • Gather requirements and develop design specifications.
 • Lead a project including planning, resource estimation, management and mentoring of team members
 • Work in a team environment to create and engineer digital design systems and subsystems from concept through to tape-out.
 • Collaborate with analog IC design engineers to define mixed-signal interface
 • Top-level digital architecture planning including partition
 • Build verification environment, including, test benches, models.
 • Analyze implementation and verification results to detect design flaws and point out for improvement
 • Review and sign-off digital design systems and subsystems
 • Support tape-out and post-silicon activities including validation, characterization, and production test
 • Create or participate in related documentation and maintain a readability of codes

Who You Are

 

 • Bachelor’s degree in Electronic Engineering, Computer Engineering, or a similar discipline
 • At least 2 years of experience in digital IC design or related field
 • Experience in leading an IC design project
 • New graduates are welcomed.
 • Excellent command of English, or TOEIC score 700+
 • In-depth knowledge of VHDL, Verilog, or System Verilog
 • Deep understanding of the digital design flow including architecture, RTL design, verification, implementation
 • Skill in low-level programming is a plus.
 • Skill in scripting language including Tcl and Python
 • Ability to prepare technical documentation

What You’ll Do

 • Responsible for project management. Able to manage and track multiple projects up until medium complexity. Ensure that projects are executed following the objectives.
 • Prepare and maintain project schedule, WBS, project planning, project tracking and related document.
 • Perform and ensure that communication and information will reach to stakeholder, coordinating activities and resolving problems.
 • Ensure projects will be managed to meet targeted schedule, targeted budget, and target quality.
 • Other assignments, including internal project.

Who You Are

 • Educational Qualifications : Bachelor’s or master’s degree in any field
 • Professional Experience : At least 1-2 years of experience in Project Management with project planning skill, Monitoring and follow up project.
 • Analytical skill, Logical thinking, Problem Solving
 • Time management: spinning multiple task
 • Effective oral and written communication skills
 • Positive attitude and adaptive personality.
 • MS office, MS Project skill
 • Knowledge and experience in ERP or ERP database is preferable
 • Experience in TS16949 is a plus.

What You’ll Do

 • Responsible for customer quality complaint (CCAR), customer interfacing, product failure analysis, coordinate with cross function team to define root cause, corrective action, preventive action and 8D report.
 • Responsible for supplier quality complaint (SCAR), drive for improvement and prevent recurrence.
 • Defining product quality control procedure both incoming and outgoing, monitoring and control to ensure there is no NG escape to customer for daily QC plan.
 • Product yield monitoring (wafer test, assembly, and test) and improvement.)
 • Monitoring and driving supplier quality performance improvement to meet quality target, yield and cost.
 • Cost saving projects.
 • Support quality system.
 • Other assignments.

Who You Are

 • Bachelor or Master ’s degree in Electrical, Electronic, Mechanical, Industrial Engineering or related field.
 • At least 4-6 years of experience in IC design products and Semiconductors manufacturing experience.
 • English language skills (written and verbal communication) or 600 TOEIC score.
 • Microsoft Office skills
 • 8D tool and Problem Solving & Decision-Making skills.
 • Good ability to work within a multi-cultural environment. (Thai and International)
 • Good mindset and work as a Team. Must be a strong team player.
 • Good interpersonal communication skills.

What You’ll Do

 • Provide technical information of Silicon Craft Product to potential customers appropriately by writing, verbal or VDO conference with supervisor or sale team.
 • Present highlight features compare to competitors in the market accurately.
 • Provide technical support for customer inquiry on any channel.
 • Compose technical documentation or presentation under supervision.
 • Categorize customer inquiry and escalate it based on supervisor instruction.
 • Able to execute a few assignments concurrently.
 • Closely Communicate with Sale team and design engineers to smooth the sale process in technical term.
 • Communicate with other team members or team leader in the same department properly.
 • Share feedback from customers to feedback product design in next iteration.
 • Able to learn new knowledge with guidelines from supervisor.
 • Able to execute continuous improvement in the team (Kaizen) based on instruction.
 • Other assignment

 

Who You Are

 • Knowledge in electronics circuit and software development in any language is a must.
 • Enthusiasm in semiconductor industrial, IT industrial or software development
 • Good command of English language or TOEIC score 650
 • Be a Lifelong learner with a business mindset.
 • Good analytic skill with logical thinking
 • New graduates are welcomed.
 • Good in using Microsoft Excel, Microsoft Word and Microsoft Power Point or similar software.
 • Able to travel to oversea.
 • Knowledge in Semiconductor device or electronics product manufacturing is a plus.
 • Knowledge in Electronics circuit design and PCB design is a plus.
 • Knowledge in Firmware development in C language and firmware debugging using oscilloscope with mainstream MCU e.g. ARM, PIC, AVR, 8051 etc is a plus
 • Knowledge in PC software development in C# is a plus.
 • Knowledge in Mobile application development is a plus.
 • Knowledge in Cloud application development is a plus.

What You’ll Do

 • Design embedded system products, which consist of hardware, firmware, and software according to project requirements.
 • Design both digital and analog electronics circuits on PCB.
 • Design firmware in microcontrollers to control the system.
 • Design software to interface with the system.
 • Support customers on hardware designs, integration, development, system debugging to help them successfully launch products.
 • Interact directly with other designers and the design architect to ensure the compatibility of his/her work with the overall system.
 • Develop other demos, and development kits.
 • Conduct research in the field of embedded systems.
 • Other assignments

Who You Are

 • Educational Qualifications: Bachelor’s degree in Electrical, Electronics, or Computer Engineering
 • Skills in microcontroller-based hardware and firmware development
 • New graduates are welcomed.
 • Skill in low level C-Programming such as: bit operation, pointer concept, type, and effect of using the difference variable types.
 • Skills in software development to interface PC with embedded system.
 • Knowledge in PCB design tools
 • Lab skills and test equipment experience such as oscilloscope, spectrum analysers, etc.
 • Good command of English, or TOEIC score 500 plus.

What You’ll Do

 

 • Lead top-level digital architecture planning, including partitioning.
 • Design and implement secure and efficient digital modules with a focus on low-power and high-performance requirements.
 • Collaborate with Analog IC Design Engineers to define mixed-signal interfaces.
 • Work collaboratively in a team environment to engineer digital design systems and subsystems from concept to tape-out.
 • Develop and execute test cases for digital modules according to given specifications.
 • Build and maintain verification environments, including test benches and models.
 • Analyze implementation and verification results to identify design flaws and propose improvements.
 • Review and sign-off on digital design systems and subsystems.
 • Perform design and verification activities, including synthesis, place & route, simulation, debugging, and timing analysis.
 • Gather requirements and contribute to the development of design specifications, including test plans.
 • Support tape-out and post-silicon activities, including validation, characterization, and production test.
 • Conduct research on state-of-the-art techniques or methodologies.
 • Create and maintain related documentation, ensuring code readability.

Who You Are

 

 • Master’s degree in Electrical Engineering, Computer Engineering, or a similar discipline.
 • At least 8 years of experience in Digital IC Design or a related field.
 • Self-driven with a passion for continuous learning.
 • In-depth knowledge of VHDL, Verilog, or System Verilog.
 • Deep understanding of the digital design flow, including architecture, RTL design, verification, and implementation.
 • Logical and systematic thinking.
 • Ability to debug systems through oscilloscope and logic analyzer.
 • Skill in low-level programming is a plus.
 • Skill in scripting languages, including Tcl and Python.
 • Strong ability to contribute to technical documentation.
 • Proven ability to work effectively under pressure.

What You’ll Do

 • Monitoring and reporting product yield performance during qualification and mass production. (wafer fabrication, wafer test, packaging assembly, final test and pack)
 • Product yield analysis and driven yield improvement (wafer fabrication, wafer test, packaging assembly, final test and pack).
 • Responsible for product low yield issues including map analysis, failure analysis, defining root cause, improvement plan and lot disposition.
 • Monitoring and driving yield improvement at supplier.
 • Work closely with product designer, test engineer, packaging team and supplier to ensure product meet desire specifications, target yield and cost.
 • Collaborate with product quality engineer defining product quality control criteria/procedure both incoming and outgoing, monitoring and control to ensure there is no NG escape to customer for daily QC plan.
 • Create product design rules and product database.
 • Driven cost saving.
 • Support quality system.
 • Other assignments.

Who You Are

 • Educational Qualifications: Bachelor or Master’s degree in Electronic, Electrical, Mechanical or Industrial Engineering, Science or related field.
 • Professional Experience: At least 4-6 years of experience in IC design products and Semiconductors manufacturing experience.

What You’ll Do

 • Product Strategy and Development: – Define and execute product strategies and roadmaps, aligning with market needs and technological advancements, as well as achieving technology readiness. – Coordinate with cross-functional teams in the development of new products and enhancements to existing products. – Conduct market analysis to identify trends, opportunities, and competitive threats.
 • Business and Operational Management: – Oversee product lifecycle management, including product launch, maturity, and retirement. – Develop and manage pricing strategies to meet revenue and profitability goals. – Collaborate with marketing and sales teams to develop go-to-market strategies and sales tools. – Collaborate with engineering teams to ensure products meet quality, cost, and performance standards.
 • Customer Engagement: – Engage with customers to gather feedback and identify new product opportunities. – Develop and maintain strong relationships with key clients, understanding their needs and business drivers. – Serve as a product expert by meeting with clients and attending industry events.
 • Team Leadership and Collaboration: – Lead cross-functional teams and projects, influencing without formal authority.

 

Who You Are

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering (Electrical, Electronics, Mechanical) or related field.
 • Minimum of 3 years of experience in product management, preferably in semiconductor or related industries.
 • Proven track record of managing successful product lines. 2 Skills:
 • Strong leadership and team management skills.
 • Excellent communication and interpersonal abilities.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Ability to work in a fast-paced and dynamic environment.
 • Fluent in English; additional languages are a plus.
 • Willingness to travel as required.

What You’ll Do

 • Strategic Planning Support: Assist in the development and refinement of the company’s overall corporate strategy. Utilize data analytics to identify market trends, competitive dynamics, and growth opportunities.
 • Strategy Execution Assistance: Support the implementation of strategic initiatives, ensuring effective and efficient execution across the organization. Monitor and analyze progress, providing insights and recommendations for adjustments.
 • Data-Driven Business Analysis: Conduct comprehensive analyses of internal and external environments, including financial performance, market research, and industry benchmarks. Translate analytical findings into actionable strategies and recommendations.
 • Stakeholder Collaboration: Collaborate with senior executives and departmental leaders to facilitate buy-in and alignment on strategic priorities. Provide regular updates on strategic initiatives and contribute to effective communication of the strategic vision.
 • Risk Assessment: Assist in identifying and assessing potential risks and challenges that may impact strategic objectives. Contribute to the development of mitigation plans to address identified risks.
 • Undertake additional duties and responsibilities as assigned by senior management to support organizational goals and objectives.

Who You Are

 • Bachelor’s degree in business, engineering, or related disciplines.
 • Over 3 years of experience in data analytics, consulting, and strategic planning.
 • Strong analytical and strategic thinking skills, with the ability to synthesize complex information.
 • Strong interpersonal skills with the ability to collaborate across functional boundaries
 • Familiarity with financial models and forecasts.
 • Innovative mindset with a focus on driving growth and competitive advantage.
 • Advanced degree in business administration, economics, or a related field is often preferred

ร่วมงานกับเรา

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder