บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ฯ แสดงความยินดี 17 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์

บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ฯ แสดงความยินดี 17 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์

คณะผู้บริหารของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SIC” ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารแบรนด์ดิ้งและการตลาด เข้าร่วมงานครบรอบ 17 ปีโพสต์ทูเดย์ ณ ห้องเวิลด์บอลลูน ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อแสดงความความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ โดยคณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้อวยพรให้หนังสือพิมพ์ฯ และสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวเศรษฐกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจของคนไทยต่อไป

Share this post