นำเสนอนวัตกรรมของ ซิลิคอน คราฟท์ กับการเร่งพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ยุค IoT กับ มานพ CEO คนเก่ง

นำเสนอนวัตกรรมของ ซิลิคอน คราฟท์ กับการเร่งพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ยุค IoT กับ มานพ CEO คนเก่ง

วันนี้ ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SIC” ได้รับเกียรติในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงการพัฒนานวัตกรรม สินค้า ที่เกี่ยวกับ IoT (Internet of Things) ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคตอันใกล้ โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง พร้อมกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเล็งเห็นว่าเราจะเร่งพัฒนาไมโครชิพเพื่อให้ได้นำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

จนถึงเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของไทย โดย SIC เป็นผู้ประกอบการไทยรายเดียวที่ออกแบบและพัฒนาไมโครรชิพแบบวงจรรวม ที่มีการนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมแล้ว และ SIC ก็ยังเร่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย การนี้ นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ขอกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ และพร้อมบอกต่อเรื่องราวความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต มา ณ โอกาสนี้

Share this post