ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards 2023

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards 2023

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายอภิเนตร อูนากูล กรรมการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “Best Innovative Company Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเด่นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยบริษัทได้รับรางวัลจากผลงานนวัตกรรม NFC Integrated Sensor Microchip หรือไมโครชิปแบบไร้สายที่รวม Communication channel และ Sensor interface ไว้ในชิปเดียว ทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่และหน่วยประมวลผล (MCU)

 

Share this post