กิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

nfc-boi-sic

กิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

ในหัวข้อ “สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี NFC”

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/WkLc2ShGbpGq3eg86

Share this post