คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันนำเสนอนโยบายต่างๆ ในการรองรับกับมาตรการแบบ New Normal

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันนำเสนอนโยบายต่างๆ ในการรองรับกับมาตรการแบบ New Normal

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันนำเสนอนโยบายต่างๆ ในการรองรับกับมาตรการแบบ New Normal โดยได้นำเทคโนโลยี NFC มาใช้เพื่อการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ต่างๆ รวมถึงเป็นการตรวจสอบความหนาแน่นในพื้นที่นั้นๆ โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการสนับสนุนชิพ NFC ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึก วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ท่านสามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านวิดีโอนี้เลยค่ะ

Share this post