SIC ร่วมสนับสนุนโครงการ TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1

SIC ร่วมสนับสนุนโครงการ TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการนำเสนอทักษะการพัฒนา (Development Skills) กับโครงการ TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั่วประเทศนำเสนอโครงงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหนึ่งในเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) ได้แก่ การออกแบบ/ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) หรือการออกแบบและทดสอบหน่วยประมวลผลด้วยเทคโนโลยี FPGA และระบบ AIoT (AI + IoT) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ IoT และเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับนิสิต/นักศึกษาผู้ชนะการแข่งขันทุกท่านและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการน้ำดีที่ช่วยผลักดันความสามารถของคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในอนาคต

content10
content7
content5
content4
content8
content2
content1

Share this post