ทำบุญครบรอบ 20 ปี บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทำบุญครบรอบ 20 ปี บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน โดยตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบและอบอุ่น

ทั้งนี้ SIC จะมุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองคู่ค้าและผู้ใช้งาน รวมถึงสร้างความประทับใจในการบริการเพื่อให้เกิดความมั่นใจและไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SIC ตลอดไป

2
1
office-4
MicrosoftTeams-image (71)
3

Share this post