ซิลิคอน คราฟท์ต้อนรับคณะดูงานจากจุฬาฯ

ซิลิคอน คราฟท์ต้อนรับคณะดูงานจากจุฬาฯ

 

เมื่อ 17 มกราคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะดูงานของอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เบื้องต้น อาทิ ขั้นตอนการทำไมโครชิป ความเป็นมาของไมโครชิปที่ใช้เทคโนโลยี RFID รวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพการออกแบบวงจรรวม นอกจากนี้ซิลิคอน คราฟท์ยังจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ RFID และ NFC ของทางบริษัท เช่น ไมโครชิปเซนเซอร์แบบไร้สาย (NFC-integrated sensor microchip) สำหรับตรวจวัดสารชีวภาพและสารเคมี ไมโครชิปอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชันตรวจสอบของจริงปลอม (NFC for authentication) นามบัตรอัจฉริยะ (NFC name card) ที่เพียงแตะกับสมาร์ตโฟนครั้งเดียวก็ส่งข้อมูลให้ผู้ติดต่อได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและอยู่เบื้องหลังนวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้ผู้คน

ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณาจารย์และนิสิตมาเยี่ยมชมบริษัทในครั้งนี้ และหวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาวงการอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

Share this post