Tag - RFID

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งดำเนินการสำรวจบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการอย่างมืออาชีพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในปีนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในระดับสากล ทั้งนี้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ ออกบูทงาน Intania Job Fair 2023

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมออกบูทในงาน “Intania Job Fair 2023” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทางบริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจในอุตสาหกรรมไมโครชิป RFID และ NFC เข้าฝึกงาน และสัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงตามหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่อนาคตของยุคดิจิทัล     ซิลิคอน คราฟท์ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับโอกาสนี้ และขอบคุณนิสิต รวมถึงผู้สนใจนวัตกรรมไมโครชิป RFID และ NFC ทุกท่านที่ร่วมเข้าชมบูทของเรา ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนิสิตฝึกงานในปีหน้า รวมถึงเพื่อนร่วมงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเรา

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ออกบูทในงาน Electronica India 2023

เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทในงาน Electronica India 2023 ร่วมกับบริษัท Elektronika Sales จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ในการจัดแสดงครั้งนี้ซิลิคอน คราฟท์นำเสนอเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มย่านความถี่สูง (High Frequency) เช่น RE31 และ RA12 ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นไมโครชิปสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access Control) รวมถึง SIC43S1 ซึ่งเป็นแท็ก NFC ที่ใช้ตรวจสอบของจริงปลอมและมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงของสินค้า นอกจากเทคโนโลยีเหล่านี้ บริษัทยังมีเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ...

Read more...

SIC จัดแสดงเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC sensor interface ใน Euroanalysis 2023

เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทจัดแสดงนวัตกรรมไมโครชิป RFID และ NFC ณ งาน Euroanalysis 2023 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานนี้ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางบริษัทจัดแสดงเป็นกลุ่ม Sensor interface ได้แก่ SIC4340 Galvanostat sensor SIC4341 Potentiostat sensor SIC4343 Voltage sensor ทางบริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ไปเยี่ยมชมบูท รวมถึงทุกแรงสนับสนุนที่ผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยี RFID เพื่ออนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันวงการ RFID ให้รุดหน้าต่อไป

Read more...

เอกอัครราชทูตโอมานประจำประเทศไทยมองหาโอกาสในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำราชอาณาจักรไทยได้มาเยือนบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนครั้งนี้จะเป็นโอกาสผลักดันศักยภาพของเทคโนโลยี RFID และ NFC ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยีสนับสนุนทุนวิจัยแก่ ม. สงขลา

เพราะเทคโนโลยีคือรากฐานแห่งอนาคตในทุกๆ ด้าน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงมอบทุนสนับสนุนแก่คณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการพัฒนาไมโครชิปอันเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม การวิจัยนี้นับเป็นก้าวเล็กๆ ในการเดินทางสู่อนาคตอันน่าจับตามองของวงการเทคโนโลยี ทางบริษัทหวังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครชิปให้รุดหน้าต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ก้าวสู่อนาคตร่วมกันกับทุกคน  

Read more...

SIC จัดแสดงเทคโนโลยี RFID ไมโครชิป ณ งาน NEPCON Thailand 2023

จบไปแล้วกับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ NEPCON Thailand 2023 ที่ไบเทค บางนา งานนี้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (จำกัด) ได้จัดแสดงเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกบูทในนามของสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เครือข่ายเชื่อมโยงผู้พัฒนาและผู้ใช้เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี Embedded System จากทุกภาคส่วนในประเทศไทย ทางบริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูทและให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา เราหวังว่าจะได้พบกันอีกในโอกาสถัดไป

Read more...

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยีจัดแสดงเทคโนโลยี RFID Microchip ที่งาน Propak Asia 2023

วันที่ 14-17 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดแสดงไมโครชิปเทคโนโลยีRFID และ NFC ในงานProPak Asia 2023 เพื่อจุดประกายแนวคิดสมาร์ตแพกเกจ นวัตกรรมเพื่ออนาคต ร่วมกับ GS1 Thailand หน่วยงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านมาตรฐานและโซลูชันสำหรับหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยี RFID บริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมและให้ความสนใจกับบูทของเรา การได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาต่อไป เทคโนโลยี RFID เป็นหัวใจสำคัญในการสรรสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต

Read more...

SIC โชว์นวัตกรรม RFID-NFC Microchip ในงาน RFID Journal Live! 2023

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIC ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน RFID Journal Live! 2023 งานเสวนาและจัดแสดงเทคโนโลยีประจำปีเกี่ยวกับ RFID ซึ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้ความสนใจ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าออเรนจ์คันทรี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซนเซอร์ให้แก่ผู้สนใจ ทีม SIC ได้ชูไมโครชิปกลุ่ม NFC Sensor Interface ได้แก่ SIC4343 ตรวจวัดค่า pH ในของเหลว SIC4341 ตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและ SIC4340 ตรวจวัดคุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค...

Read more...
EMV-Reader-Payment

ธุรกรรมปลอดภัย ไว้วางใจชิพการ์ด EMV

ชิพการ์ด (Chip Card) หรือ สมาร์ทการ์ด (Smart Card) คือ บัตรที่ฝังไมโครชิพไว้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดยจะอยู่ในรูปแบบบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ภายในชิพจะมีหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกรรมการเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยไมโครชิพนั้นจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลที่มีการใช้ทั่วโลกนั่นก็คือ “EMV”  EMV ย่อมาจาก Europay, MasterCard และ Visa ซึ่งเป็นเน็ตเวิร์คการเงินชั้นนำของโลก โดย EMV คือมาตรฐานของการชำระเงินที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั่วโลก เป็นมาตรฐานที่ถูกนำไปใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบและใช้งานบัตร เช่น บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต กับ เครื่องอ่าน เครื่องรับชำระเงิน หรือ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ รวมถึงการสื่อสาร ชุดคำสั่ง และการจัดการข้อมูลอีกด้วย  ปัจจุบันมาตรฐานนี้ได้ถูกดูแลโดย Visa, Mastercard, JCB, American Express, UnionPay และ Discover รวมเรียกว่า EMVCo ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดการและกำหนดข้อกำหนดต่างๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการรองรับอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ต้องผ่านการทดสอบจึงจะได้รับมาตรฐานนี้ ในการทดสอบ EMV Certification ประกอบด้วย 3 ระดับคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และแอปพลิเคชั่น  โดย SIC ได้ออกผลิตภัณฑ์ RA12 ซึ่งเป็นไมโครชิพ RFID สำหรับเครื่องอ่านมาตั้งแต่ปี 2019 ในขณะนี้ RA12 กำลังอยู่ในกระบวนการทดสอบ EMV ระดับ 1 ฮาร์ดแวร์ ซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้ RA12 ชิพสัญชาติไทยของเรา จะสามารถนำไปพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านสำหรับการชำระเงินได้ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทและนักพัฒนาทั่วไปได้ออกแบบและพัฒนาไมโครชิพนี้ต่อไปในระดับ 2 และ 3 

Read more...