Tag - ปลอดภัย

car-immobilizer-RFID

ระบบ Immobilizer คืออะไร? ปลอดภัยจริงหรือ?

ในปัจจุบันระบบ Immobilizer ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก ระบบ Immobilizer หรือระบบกุญแจอัจฉริยะสำหรับยานยนต์ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจรกรรม ถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่รถยนต์ทุกคันควรจะต้องมี โดยระบบนี้อาศัยเทคโนโลยีบ่งชี้อัตลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID: Radio Frequency Identification) ในการสื่อสารกันระหว่าง 2 ส่วนคือ กล่องควบคุมระบบรถยนต์ (ECU: Electronic Control Unit) เป็นหน่วยในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์กุญแจ (Transponder) โดยกุญแจจะประกอบด้วยไมโครชิพ RFID ซึ่งไมโครชิพจะถูกต่อเข้ากับสายอากาศและทำหน้าที่ส่งสัญญาณ โดยสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ การทำงานของระบบ Immobilizer เกิดจากการทำงานร่วมกันของ 2 ส่วนนี้ เมื่อผู้ใช้งานหรือเจ้าของเสียบกุญแจเข้าไปแล้วทำการสตาร์ทรถ ระบบ Immobilizer จะเริ่มทำงานทันที โดยหน่วยควบคุมเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถจะส่งสัญญาณวิทยุมาหาที่กุญแจ จากนั้นไมโครชิพที่อยู่ในกุญแจจะแปลงพลังงานวิทยุมาเป็นพลังงานในตัวเอง และส่งสัญญาณกลับไปเพื่อทำการยืนยันตัวตน โดยหน่วยควบคุมเครื่องยนต์จะยอมให้เครื่องยนต์สตาร์ทได้...

Read more...