ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ได้รับมอบรางวัลและประกาศนียบัตร “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023”

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ได้รับมอบรางวัลและประกาศนียบัตร “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลและประกาศนียบัตร “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ควรค่าแก่การยกเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีต่อไป
ภายใต้การนำของ ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ บริษัทมีแรงผลักดันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวขีดจำกัดของเทคโนโลยีและมีส่วนช่วยสนับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทางบริษัทพร้อมจะคว้าโอกาสทางนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของท่าน พร้อม ๆ ไปกับการเติบโตขององค์กร การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครชิป และยกระดับผลิตภัณฑ์ของซิลิคอน คราฟท์ไปสู่เทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด

Share this post