ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมเสวนากับ KMITL

ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมเสวนากับ KMITL

เมื่อ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ทั้งห้าห้องของทางคณะ โดยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดบริษัทด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้

ซิลิคอน คราฟท์เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสม บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีไมโครชิปและพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย

 

Share this post