ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Design with FPGA Camp CU ครั้งที่ 7

ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Design with FPGA Camp CU ครั้งที่ 7

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “The 7th Digital Design with FPGA Camp @CU 2023” หรือ DD camp ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) อันเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) โดยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) และบริษัทสมาชิก

 

 

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยสร้างบุคคลากรในวงการเซมิคอนดักเตอร์ และสามารถตอบสนองการเติบโตของเทคโนโลยีได้ในอนาคต

Share this post