ซิลิคอน คราฟท์ รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company

ซิลิคอน คราฟท์ รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company

 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (จำกัด) มหาชนมีความยินดีที่จะประกาศว่าทางบริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยคัดเลือกจากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอันเป็นแนวทางที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจตลอดมา อีกทั้งแสดงถึงศักยภาพในการบริหารและวิสัยทัศน์ของทางบริษัทที่พร้อมเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

งานนี้ ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตัวแทนบริษัทรับมอบประกาศนียบัตร Certificate of ESG Emerging Company เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยได้รับมอบจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์

 

Share this post