ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมเวทีเสวนาในงาน Semiconductor and Advance Electronics ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมเวทีเสวนาในงาน Semiconductor and Advance Electronics ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกชิปความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advance Electronics : กุญแจดอกที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งในด้าน IC Design ของประเทศ” ในกิจกรรม Campus Tour – โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 (En 18410) อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานนี้ซิลิคอน คราฟท์ได้เปิดบูทสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครชิป RFID และ NFC RFID ของทางบริษัทเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครงานในตำแหน่งงานตามความสนใจและมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยให้เติบโตไปสู่ระดับโลก

 

Share this post