ซิลิคอน คราฟท์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์ การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และหน่วยงานภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 4 การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) รวมถึงแนะแนวทางในการลงโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+) แก่นักศึกษาที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยไปสู่มาตรฐานระดับโลก

Share this post