Tag - Wristband

ซิลิคอน คราฟท์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ สำหรับติดตามผู้เฝ้าระวังโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("SICT") และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ (NFC Wristband) จำนวน 300 ชิ้น ที่พัฒนาโดยบริษัทฯ ให้กับนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาสำหรับติดตามผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือผู้กักตัวในระหว่างกระบวนการกักกันตนเอง (Self-Quarantine) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมควบคุมโรค...

Read more...