Tag - SIC

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งดำเนินการสำรวจบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการอย่างมืออาชีพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในปีนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในระดับสากล ทั้งนี้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ ออกบูทงาน Intania Job Fair 2023

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมออกบูทในงาน “Intania Job Fair 2023” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทางบริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจในอุตสาหกรรมไมโครชิป RFID และ NFC เข้าฝึกงาน และสัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงตามหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่อนาคตของยุคดิจิทัล     ซิลิคอน คราฟท์ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับโอกาสนี้ และขอบคุณนิสิต รวมถึงผู้สนใจนวัตกรรมไมโครชิป RFID และ NFC ทุกท่านที่ร่วมเข้าชมบูทของเรา ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนิสิตฝึกงานในปีหน้า รวมถึงเพื่อนร่วมงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเรา

Read more...

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ได้รับมอบรางวัลและประกาศนียบัตร “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลและประกาศนียบัตร “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ควรค่าแก่การยกเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีต่อไป ภายใต้การนำของ ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ บริษัทมีแรงผลักดันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวขีดจำกัดของเทคโนโลยีและมีส่วนช่วยสนับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทางบริษัทพร้อมจะคว้าโอกาสทางนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของท่าน พร้อม ๆ ไปกับการเติบโตขององค์กร การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครชิป และยกระดับผลิตภัณฑ์ของซิลิคอน...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company

  บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (จำกัด) มหาชนมีความยินดีที่จะประกาศว่าทางบริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยคัดเลือกจากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอันเป็นแนวทางที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจตลอดมา อีกทั้งแสดงถึงศักยภาพในการบริหารและวิสัยทัศน์ของทางบริษัทที่พร้อมเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น งานนี้ ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตัวแทนบริษัทรับมอบประกาศนียบัตร Certificate of ESG Emerging Company เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยได้รับมอบจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์  

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมเสวนากับ KMITL

เมื่อ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ทั้งห้าห้องของทางคณะ โดยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดบริษัทด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้ ซิลิคอน คราฟท์เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสม บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีไมโครชิปและพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย  

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ ขึ้นเวทีเสวนาในงาน Medical Fair Thailand 2023

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “Wearable Medical Devices - Track their own health and exercise activity, as well as by clinicians to monitor patients remotely” ณ งาน Medical Fair Thailand...

Read more...

SIC จัดแสดงเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC sensor interface ใน Euroanalysis 2023

เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทจัดแสดงนวัตกรรมไมโครชิป RFID และ NFC ณ งาน Euroanalysis 2023 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานนี้ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางบริษัทจัดแสดงเป็นกลุ่ม Sensor interface ได้แก่ SIC4340 Galvanostat sensor SIC4341 Potentiostat sensor SIC4343 Voltage sensor ทางบริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ไปเยี่ยมชมบูท รวมถึงทุกแรงสนับสนุนที่ผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยี RFID เพื่ออนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันวงการ RFID ให้รุดหน้าต่อไป

Read more...

SIC ต้อนรับคณะดูงานจาก KMUTMB

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครชิป RFID ด้วยนโยบายสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณาจารย์และนักศึกษามาเยี่ยมชมบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะช่วยกันพัฒนาวงการอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต  

Read more...

SIC ทริปตะลุยเมืองจันท์

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้พาทีมงานคุณภาพไปเอาต์ติงที่จันทบุรี อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลเป็นเวลา 3 วัน 2 คืนเพื่อขอบคุณสำหรับการทำงานหนักตลอดปีที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง งานนี้นอกจากกิจกรรมพาทัวร์สถานที่ชื่อดังของจังหวัดอย่างโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล รวมถึงชื่นชมความงามของป่าชายเลนและท้องทะเล ณ อ่าวคุ้งกระเบน บริษัทยังได้จัดกิจกรรม Team Building ซึ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายและทีมเวิร์กของเหล่าพนักงาน โดยแต่ละฐานเน้นแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อมกับความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของทุกคนในทีมตาม Core Value ของบริษัท นั่นคือ Teamwork & communication Excellence in Execution Creativity Proactiveness Accountability และ...

Read more...

SIC ลงนาม MoU กับ KMUTNB

วันที่ 9 สิงหาคม นำโดย ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิบการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจการศึกษาเป็นตัวแทนลงนามของทางมหาวิทยาลัย นอกจากความตั้งใจในการเป็นผู้นำด้านไมโครชิป RFID & NFC บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ยังมุ่งหวังจะผลักดันขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยให้ทัดเทียมตลาดโลก เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของมนุษย์

Read more...