Tag - Semiconductor and Advance Electronics

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมเวทีเสวนาในงาน Semiconductor and Advance Electronics ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกชิปความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advance Electronics : กุญแจดอกที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งในด้าน IC Design ของประเทศ” ในกิจกรรม Campus Tour - โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน "Semiconductor and Advance Electronics" ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์ การผลิตกำลังคนด้าน "Semiconductor and Advanced Electronics" ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

  เมื่อ 29 มกราคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour - โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 3 การยกระดับในด้าน Wafer/Chip...

Read more...