Tag - semiconductor

ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมเสวนากับ KMITL

เมื่อ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ทั้งห้าห้องของทางคณะ โดยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดบริษัทด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้ ซิลิคอน คราฟท์เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสม บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีไมโครชิปและพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย  

Read more...

SIC จัดแสดงเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC sensor interface ใน Euroanalysis 2023

เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทจัดแสดงนวัตกรรมไมโครชิป RFID และ NFC ณ งาน Euroanalysis 2023 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานนี้ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางบริษัทจัดแสดงเป็นกลุ่ม Sensor interface ได้แก่ SIC4340 Galvanostat sensor SIC4341 Potentiostat sensor SIC4343 Voltage sensor ทางบริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ไปเยี่ยมชมบูท รวมถึงทุกแรงสนับสนุนที่ผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยี RFID เพื่ออนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันวงการ RFID ให้รุดหน้าต่อไป

Read more...

เอกอัครราชทูตโอมานประจำประเทศไทยมองหาโอกาสในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำราชอาณาจักรไทยได้มาเยือนบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนครั้งนี้จะเป็นโอกาสผลักดันศักยภาพของเทคโนโลยี RFID และ NFC ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยีบินตรงไต้หวัน แบ่งปันความรู้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อวันที่ 2-6 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เดินทางไปแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความสำคัญกับทั้งไทยและไต้หวัน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนภาครัฐ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยไต้หวันเจ็ดแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีลุงฮวา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง มหาวิทยาลัยแห่งชาติหยางหมิงเจ้าตุง มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งชาติเกาสง  

Read more...