Tag - RFIDJournalLive

SIC โชว์นวัตกรรม RFID-NFC Microchip ในงาน RFID Journal Live! 2023

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIC ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน RFID Journal Live! 2023 งานเสวนาและจัดแสดงเทคโนโลยีประจำปีเกี่ยวกับ RFID ซึ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้ความสนใจ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าออเรนจ์คันทรี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซนเซอร์ให้แก่ผู้สนใจ ทีม SIC ได้ชูไมโครชิปกลุ่ม NFC Sensor Interface ได้แก่ SIC4343 ตรวจวัดค่า pH ในของเหลว SIC4341 ตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและ SIC4340 ตรวจวัดคุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค...

Read more...