Tag - knowledge sharing

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยีบินตรงไต้หวัน แบ่งปันความรู้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อวันที่ 2-6 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เดินทางไปแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความสำคัญกับทั้งไทยและไต้หวัน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนภาครัฐ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยไต้หวันเจ็ดแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีลุงฮวา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง มหาวิทยาลัยแห่งชาติหยางหมิงเจ้าตุง มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งชาติเกาสง  

Read more...