ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยีสนับสนุนทุนวิจัยแก่ ม. สงขลา

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยีสนับสนุนทุนวิจัยแก่ ม. สงขลา

เพราะเทคโนโลยีคือรากฐานแห่งอนาคตในทุกๆ ด้าน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงมอบทุนสนับสนุนแก่คณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการพัฒนาไมโครชิปอันเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม การวิจัยนี้นับเป็นก้าวเล็กๆ ในการเดินทางสู่อนาคตอันน่าจับตามองของวงการเทคโนโลยี

ทางบริษัทหวังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครชิปให้รุดหน้าต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ก้าวสู่อนาคตร่วมกันกับทุกคน

 

Share this post