ซิลิคอน คราฟท์ออกบูท Job Fair 2566 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซิลิคอน คราฟท์ออกบูท Job Fair 2566 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เมื่อ 11 มกราคม 2567 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ได้ออกบูทในโครงการสถานประกอบการพบนักศึกษา 2566 (Job Fair) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาได้พบตลาดแรงงานและสมัครงานตามความสนใจ งานนี้ทางซิลิคอน คราฟท์ยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อันเป็นอุตสาหกรรมสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการเทคโนโลยีก้าวต่อไป

ทางบริษัทขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังมา ณ ที่นี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

Share this post