ซิลิคอน คราฟท์ออกบูทที่งาน Computer Engineering (CP) Job Fair

ซิลิคอน คราฟท์ออกบูทที่งาน Computer Engineering (CP) Job Fair

วันที่ 10 พฤศจิกายน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทที่งาน “Computer Engineering (CP) Job Fair” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าฝึกงานในปีหน้า เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับทางบริษัท ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการและออกแบบไมโครชิป RFID และ NFC ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

ซิลิคอน คราฟท์อยากขอบคุณทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เปิดโอกาสให้เราได้สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์อย่างที่ตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโต และเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการเซมิคอนดักเตอร์ของไทยไปสู่ระดับโลก

Share this post