Tag - เซมิคอนดักเตอร์

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ และ ศ. ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการทำงานของหน่วยงานระดับนโยบาย พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาอนาคตของประเทศไทยด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีโลกด้วย  

Read more...

SIC จัดแสดงเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC sensor interface ใน Euroanalysis 2023

เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทจัดแสดงนวัตกรรมไมโครชิป RFID และ NFC ณ งาน Euroanalysis 2023 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานนี้ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางบริษัทจัดแสดงเป็นกลุ่ม Sensor interface ได้แก่ SIC4340 Galvanostat sensor SIC4341 Potentiostat sensor SIC4343 Voltage sensor ทางบริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ไปเยี่ยมชมบูท รวมถึงทุกแรงสนับสนุนที่ผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยี RFID เพื่ออนาคต และเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันวงการ RFID ให้รุดหน้าต่อไป

Read more...

SIC ต้อนรับคณะดูงานจาก KMUTMB

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครชิป RFID ด้วยนโยบายสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณาจารย์และนักศึกษามาเยี่ยมชมบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะช่วยกันพัฒนาวงการอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต  

Read more...