Tag - หุ้นยั่งยืน

ซิลิคอน คราฟท์ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นยั่งยืน 2566 ในระดับ “A”

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2566 (SET ESG Rating) หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “A” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social...

Read more...