ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Best Company Performance Awards 2023

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Best Company Performance Awards 2023

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “Best Company Performance Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2023 สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งประเด็นด้านการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน

 

Share this post