ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

 

เมื่อ 29 มกราคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour – โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 3 การยกระดับในด้าน Wafer/Chip Packaging and Testing และ Semiconductor Application” ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงแนะนำวิธีสมัครโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+) แก่นักศึกษาที่สนใจ พร้อมทั้งจ๊อบแฟร์ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทที่สนใจได้โดยตรง งานครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่หลากหลายและมีศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างเต็มที่ในอนาคต

 

Share this post