ข่าว SIC

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมเวทีเสวนาในงาน Semiconductor and Advance Electronics ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกชิปความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advance Electronics : กุญแจดอกที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งในด้าน IC Design ของประเทศ” ในกิจกรรม Campus Tour - โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน "Semiconductor and Advance Electronics" ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์ การผลิตกำลังคนด้าน "Semiconductor and Advanced Electronics" ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

  เมื่อ 29 มกราคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour - โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advance Electronics” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 3 การยกระดับในด้าน Wafer/Chip...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ต้อนรับคณะดูงานจากจุฬาฯ

  เมื่อ 17 มกราคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะดูงานของอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เบื้องต้น อาทิ ขั้นตอนการทำไมโครชิป ความเป็นมาของไมโครชิปที่ใช้เทคโนโลยี RFID รวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพการออกแบบวงจรรวม นอกจากนี้ซิลิคอน คราฟท์ยังจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ RFID และ NFC ของทางบริษัท เช่น ไมโครชิปเซนเซอร์แบบไร้สาย (NFC-integrated sensor microchip) สำหรับตรวจวัดสารชีวภาพและสารเคมี ไมโครชิปอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชันตรวจสอบของจริงปลอม (NFC for authentication) นามบัตรอัจฉริยะ (NFC name card) ที่เพียงแตะกับสมาร์ตโฟนครั้งเดียวก็ส่งข้อมูลให้ผู้ติดต่อได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครชิป...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ออกบูท Job Fair 2566 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  เมื่อ 11 มกราคม 2567 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ได้ออกบูทในโครงการสถานประกอบการพบนักศึกษา 2566 (Job Fair) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาได้พบตลาดแรงงานและสมัครงานตามความสนใจ งานนี้ทางซิลิคอน คราฟท์ยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อันเป็นอุตสาหกรรมสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการเทคโนโลยีก้าวต่อไป ทางบริษัทขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังมา ณ ที่นี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Design with FPGA Camp CU ครั้งที่ 7

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "The 7th Digital Design with FPGA Camp @CU 2023" หรือ DD camp ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) อันเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) โดยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาไฟฟ้า...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ทำบุญบริษัทต้อนรับปีใหม่ 2024

    วันนี้ คุณมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานกรรมการบริษัท และพนักงานบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในวาระวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกับเตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของทางบริษัท   ในปีใหม่นี้ซิลิคอน คราฟท์ยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีของเราจะมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย (Thai VI)

    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดกิจกรรม Company Visit ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย (Thai VI) โดยได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมในการซักถามข้อสงสัย นอกจากนี้ยังจัดแสดงและสาธิตการใช้เทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC แก่นักลงทุน เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกด้วย

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp

    บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp @KU ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยซิลิคอน คราฟท์เป็นผู้บรรยายในหัวข้อการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล (IC) สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล     ในงานนี้ทางบริษัทได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากโครงการ DD camp หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษาจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในอนาคต

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2023

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการลงทุน มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และเข้าถึงได้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายด้านความยั่งยืนและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence เพิ่มเติมอีก 2 รางวัลเป็นปีแรก ได้แก่...

Read more...