นาย ศรัณย์ พลชาติ

ศรัณย์ พลชาติ

CSCO

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการผลิต