ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

Deputy CEO

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร