ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

COO

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ